Proizvodnja

 • Proizvodnja građevinske stolarije
 • Izrada namještaja
 • Izvođenje enterijera sa specifičnim zahtjevima

Asortiman

Slijedeći zahtjeve tržišta, firma ANS Drive razradila je moderan proizvodni program
koji obuhvata četiri osnovne grupe stolarskih proizvoda:

1. Fasadna stolarija od punog i laminiranog drveta – programi Eurowood i Rustik

 • fasadni prozori
 • balkonska vrata i prozori
 • klizne stijene
 • ulazna vrata

2. Fasadna stolarija od drveta i aluminjuma – program Milenium

 • fasadni prozori
 • balkonska vrata

3. Unutarnja stolarija od drveta i drvenih polufabrikata

 • vrata sa glatkim krilom, program Classic
 • masivna vrata sa glatkim krilom, program Classic plus
 • profilirana vrata od drveta i drvenih polufabrikata, program Stil
 • profilirana vrata od punog drveta, program Nature
 • vrata od punog drveta, program Wien
 • protivpožarna i sigurnosna vrata, program Argus
 • vrata sa kliznim krilom, program Universal

4. Specijalni proizvodi od drveta i drvenih polufabrikata

 • unutarnje klizne stijene
 • pregradne stijene
 • stolarija od hrastovog drveta ili bijelog bora
 • stolarija nestandardnih oblika i dimenzija
 • stolarija proizvedena po nacrtima investitora
 • elementi enterijera

Širok izbor proizvoda vrhunskog kvaliteta, zadovoljava potrebe klijenata različitih profila, na najbolji mogući način.

Tehnologija proizvodnje

U procesu izrade građevinske stolarije i ostalih proizvoda od drveta koriste se moderne metode obrade i proizvodnje, bazirane na najnovijim evropskim standardima, preporukama i rješenjima, te primjeni savremene tehnološke opreme njemačke proizvodnje.

Tehnološka linija koncipirana je za izradu širokog asortimana proizvoda i omogućava fleksibilan režim rada. Primjena moderne tehnološke opreme i savremenog pristupa proizvodnji garantuje visok kvalitet gotovih proizvoda.

Proizvodni program razrađen je uz primjenu najnovijih evropskih standarda, te detalja razrađenih od strane “ANS Drive-a”.

Drvo koje se koristi za izradu građevinske stolarije, kao ključni element za postizanje odgovarajućeg kvaliteta, suši se do vlažnosti 10±2% u sušarama sa mikroprocesorskim upravljanjem i kontrolom procesa.

Prilikom proizvodnje prozora, profilacija i falcovanje drvenih profila vrši se na potpuno automatiziranoj liniji Unicontroll. Željene dimenzije postižu se jednostavnim programiranjem kompjutera koji upravlja procesom.

Razvojne potrebe kompanije dovele su do izgradjne posebnog pogona za proizvodnju pločastog namještaja sa najsavremenijim mašinama (kantarica, raskrajač ploča, tiplarica).

Poseban kvalitet proizvoda obezbijeđen je primjenom savremene tehnologije špricanja lazure i laka, te sušenja sa automatskim ubrizgavanjem pare tokom obrade. Ovakva zaštita ima trajan karakter i obezbjeđuje garantni period u trajanju od deset godina.

Montaža stolarije obavlja se po principu “suhe ugradnje”, tj. vrši se poslije izvođenja završnih zanatskih radova na zidovima i podovima. Na zahtjev kupca, specijalizovani odjel firme, brzo i kvalitetno, vrši ugradnju isporučenih proizvoda.