Stambeno-poslovni kompleks Uni Bristol

Na mjestu nekadašnjeg hotela Bristol u Tuzli kompanija ANS Drive d.o.o. gradi luksuzni poslovni, stambeni, hotelski, turistički i lječilišno-rehabilitacioni kompleks "Mellain", projekat vrijedan oko 150 miliona KM. "Mellain" se nalazi u središtu poslovne, kulturne, pravosudne, bankarske, administrativne i obrazovne četvrti Tuzle. Ukupna visina hotela, kao središnjeg dijela kompleksa, prelazi 96m. Investitor je „UNI BRISTOL“ d.o.o. Tuzla.

Arhitektonsko rješenje kompleksa čine četiri lamele spojene u jedinstvenu cjelinu:

Lamela A - stambeni dio na 19 spratova
Lamela B - wellness, banjsko lječilište, fitness i olimpijski bazen na 3 sprata
Lamela C - stambeni dio na 19 spratova
Lamela D - hotel s 5 zvjezdica

Sadržaji kompleksa:

  • Hotel sa 5 zvjezdica, površine 18.500 m2 (bazen za goste na 21. spratu; restoran na 22. spratu)
  • Olimpijski bazen (50 x 25)
  • Poliklinika sa termalnom banjom (uključujući i bazen sa termalnom vodom) i wellness centrom, površine 4.500 m2
  • Stambeni prostori (290 stanova), ukupne površine 28.000 m2
  • Tržni centar sa poslovnim prostorima, ukupne površine 8.200 m2
  • Diskoteka površine 1000 m2
  • Garažni prostor sa 3 podzemne etaže, ukupne površine 23.100 m2

foto